úterý 8. listopadu 2011

Leicester DAY °1


How I promised reviews on every city I visited in England are starting to appear on blog today. We just got back from BRATMUN about which I'll talk to you later and Veru is going to post some photos and thanks to honorable photographers on the conference also photos from them:)

Jak jsem slíbila, že napíšu na každý město v kterém jsem byla v Anglii článek, tak dneska to začíná. Právě jsme se vrátily z BRATMUNu o kterém vám řeknu všechno po článkách z Anglie a Veru ukáže fotky a díky vzácným fotografům na konferenci také fotky od nich.

The first city was Leicester. The plane from Prague to London had taken off at 6am, followed by a coach to Leicester. It goes every hour Luton-Leicester for 10 pounds, therefore a pretty comfy transport.
After the arrival to Leicester, we tried to find the hotel but got lost and walked 2 miles more than the original plan was.
The award of best coffee shop in Leicester and whole England I give to Café NERO.
They offer a wide range of paninis, yoghurts, fresh salads and sandwiches, muffins, brownies,... to delicious Iced Drinks, Cappucinos and Chai Lattes.  I definitely recommend!První město bylo Leicester. Letadlo z Prahy do Londýna odletělo v 6 hodin ráno a následovala ještě cesta autobusem do Leicesteru. Každou hodinu jezdí linka Luton-Leicester za 10 liber a to velmi příjemnou cestou.
Po přijetí do Leicestru, snažili jsme se najít hotel, ale ztratili se a nachodili o dvě míle víc než bylo v plánu.
Cena za nejlepší kavárnu v Leicestru a celé Anglii jde Café NERO.
Nabízejí všechno od panini, jogurtů, čerstvých salátů a sendvičů, muffiny, brownies do výborných ledových nápojů, cappucino a Chai Lattes. Určitě doporučim!

Leicester is a beautiful city, we stayed in a Premier Inn hotel, 6 minutes from the center. In the center you get a wide range of shops - Lipsy, Primark, Topshop, Guess, Miss Selfridge, Jane Norman, River Island, New look,... Keep yourself around streets called Humberstone Gate and High Street where a huge shopping center with a cinema is.
For a dinner we went to Bella Italia on Gallowtree Gate street, very close to all shopping opportunities. It was a perfect Italian Restaurant covering everything from pasta, salads, pizza and delicious starters. 


Leicester je krásný město. Hotel jsme měli Premier Inn, asi 6 minut od centra města. V centru je velká škála obchodů - Lipsy, Primark, Topshop, Guess, Miss Selfridge, Jane Norman, River Island, New look,...  Držte se kolem ulic Humberstone Gate a High Street kde je obrovské nákupní centrum i s kinem.
Na večeři jsme si vybrali Bella Italia na Gallowtree Gate ulici, velmi blízko všem nákupním možnostem. Byla to perfektní italská restaurace nabízející všechno od pasty, salátů, pizzy a výtečných předkrmů.

6 komentářů:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...