neděle 13. listopadu 2011

Reading DAY °4

And after spending three days deep in the country, we were finally approaching London! But the town Reading kept us still 40minutes away from the pulsing city. The University of Reading was the best of best:) Beautiful campus (lake, parks, enough of cafes with great FOOD!!, sporting facilities, modern buildings,..) good organisation of the tour and overall the town was a dream place for a student:) I couldn't resist the autumn feeling of falling colorful leaves on the campus and had to take photos right there:)/tights: ROMWE.COM/skirt:HM, faux fur:HM, bag:ZARA, boots:BAMA, 
Po thřech dnech ve městech daleko od Londýna, jsme se k němu pomalu dostávali! Ale Reading nás pořád držel 40 minut od pulzujícího města. Reading univerzita byla nejlepší z nejlepších:) Krásný areál (jezero,parky, dostatek kaváren s výborným JÍDLEM!!, sportovní možnosti, moderní budovy,...), dobrá organizace prohlídky a celkově město bylo akorát vysněné pro studenta. Nemohla jsem odolat té podzimní náladě, která se tvořila padajícími barevnými listy a musela toho využít:)
One of the university buildings

Nemůžete se nikdy ztratit! Všude mapky:)
We stayed in Ibis Hotel Reading as it was on a perfect place - close enough to rail station and also to the town center. Everything you, as a shopaholic and great food consumer need, you find around Oracle shopping center. On the campus for lunch we got ourselves one of the meal deals (sandwich, crisps, drink for 3.45 pounds) and for dinner went to a restaurant by the river and Oracle shopping center LAS IGUANAS and I definitely recommend! Delicious:)) In Reading I also bought a dress and another headband (Wallis, New Look) which I'll show you later together with all of the shopping from London. 
John Lewis's christmas

Bydleli jsme v Ibis Hotel Reading jelikož byl blízko vlakové stanice a taky centru města. Všechno jako shopalic a konzumovatel výborného jidlo potřebujete, najdete kolem Oracle shopping center. V areálu univerzity jsme si dali k obědu "meal deal" (sandwich, crisps, drink za 3.45 liber) a na večeři jsme si vybrali restauraci blízko řeky a Oracle shopping center  LAS IGUANAS a můžu jenom doporučit! V Readingu jsem si koupila šaty a další čelenku (Wallis, New Look). Všechno ukážu dohromady s nákupy z Londýna:)

Cafe Nero breakfast - egg/ham muffin, ham/cheese sandwich, Cappucino, blackcurrant yoghurt


4 komentáře:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...