sobota 13. srpna 2011

Memories

As day go by, we change. Later on we can just look at all old photos and remember all those beautifull times we had. I get melancholic sometimes and I like keeping pictures as memories, because memories can fade, but the pictures remain. A picture is a beautifull shot of reality. Of course a photo can be adjusted by different effects, and there are also many types of photography as lomography. People say it no longer shows the reality, but for me picture is a picture, it has it's inner and outer beauty. Lomography is one of my favourites types of photography, and in particular fisheye. Last summer I baught the small lomo/fisheye camer in Urban Outfiters, just to try it out. I took those shots mostly in Miami and Boston, but we have to accept the quality of the pctures with accordance to the price of a plastic camera. 

Dny jdou a my se měníme. Později se můžeme pouze podívat na staré fotky a vzpomenout si na všechny krásné dny, které jsme měli. Občas jsem melancholická a ráda si schovávám staré fotky, jelikož vzpomínky nezůstavají ale fotky mi zůstanou. Fotka je krásně zachycení reality. Samozřejmě fotka může být změněna různými efekty a jsou různé typy fotografie a jak může být upravená. Nejnovějším typem fotografování je lomografie. Někteří lidé říkají, že to zkresluje realitu, ale pro mě fotka je fotka a má svojí vnější i vnitřní krásu. Lomografie je jedním z mých oblíbených stylu fotografování a zvlášť fisheye. Minulé léto jsme si koupila malý lomofoťák v Urban Outfiters. Těchto pár snímků jsem vzala převázně v Bostnu a v Miami a musímě akceptovat kvalitu fotek, jelikož je to přece jenom plastický foťák.

It all depends on the mood, sometimes there is mood for 'special' photos, or somehow adjusted photos, but sometimes I just go for the natural.  I had a little creative moment and wanted to create picture collage of our 4 days at Slapy and pictures from the past 3 years of the people who mean the world to me. I like my room decorated and coulourfull. And this what I've done, I can take with me anywhere, so in few years I'll be able to look at those pictures everyday and have a record of my days back in Prague and USA. And here's what came out of my creative moment! :)

Všechno záleží na náladě, někdy je nálada pro upravené fotky a někdy se mi líbí jenom snímky které jsou neupravené. Měla jsem kreativní chvilku a chtěla jsem si vytvořit vzpomínku. Tak jsem dala dohromady fotky z našich č dnů na slapech a z posledních tří let, kde jsou převážně lidé, kteří tvoří můj svět. Svůj pokoj mám ráda vydekorovaný  a aspoň trochu barevný. Co s emi na tom líbí, že za pár let si to budu moct vzít někam sebou a vždy si vzpomenu na dny v Praze a v USA. A tady je co jsem dala dohromady! :)
1 komentář:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...